close
چت روم
تحقیق و مقاله
دوشنبه 01 بهمن 1397

سایت تفریحی ،سرگرمی ، دانشجویی پاتوق دانشجویی

جدیدترین مطالب

جستجوگر پیشرفته سایت

تبلیغات ویژه


پرسشنامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی

قیمت:120000ریال

موضوع :

پرسشنامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی استان آذربایجان شرقی مستقر در تبریز در خصوص وظایف روابط عمومی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

 

این پرسشنامه در راستای انجام پروژه کارشناسی ارشد با عنوان " مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی استان آذربایجان شرقی مستقر در تبریز در خصوص وظایف روابط عمومی " تهیه شده است. در مرحله نخست این پژوهش، نظرات و پیشنهادهای شما صاحبنظر عزیز درباره چارچوب های وظایف روابط عمومی ، که بر اساس مطالعات علمی توسط محقق و با راهنمایی و مشاوره اساتید اینجاب پیشنهاد شده است، مورد پرسش قرار می گیرد. از نتایج این پرسشنامه صرفاً به منظور افزایش اعتبار چارچوب پیشنهادی استفاده خواهد شد. تمام پاسخ ها به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.پرسشنامه با توجه به پژوهش ها و یافته های قبلی محققان در زمینه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی جمع آوری با توجه به محتوا و فرضیه پژوهش به سه دسته کلی تقسیم گردید و سپس با راهنمایی استاد سوالات به 30 سوال بسته شد. ضمناً تعدادی سوال مرتبط با اطلاعات شخصی پاسخگویان نیز در ارتباط با فرضیه در پرسشنامه گنجانیده شد. که در پاسخ های مربوط پنج گزینه کاملا موافقم ، موافقم ، نظری ندارم،مخالم،کاملا مخالفم برای هر پرسش به عنوان پاسخ آورده شده است .

روائی پرسشنامه

به منظور روائی پرسشنامه تعدادی از پرسشنامه ها به همراه اهداف و فرضیات تحقیق‌ دربین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات ، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسشنامه دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در تحقیق‌ اندازه گیری کرده است .

پایائی پرسشنامه

برای سنجش پایائی پرسشنامه این تحقیق‌ یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن 15 نفر از جامعه آماری تحقیق‌ به طور تصادفی انتخاب شده است ، سپس پرسشنامه های مورد نظر از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه محاسبه و68/0 به دست آمد.پرسشنامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی از 30 سوال تشکیل شده است که با پنج گزینه کاملاً مخالفم، مخالفم، تقریباً مخالفم، موافقم، کاملاً موافقم را بررسی می کند. سوال های 2،3،7،9،12،16،18،21،25،26 به نگرش کارکنان روابط عمومی ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی مرتبط است و سوال های 1،6،10،13،14،17،19،24،28،29 به نگرش مدیران ارشد روابط عمومی ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی و سوال های 4،5،8،11،15،20،22،23،27،30 به نقش عوامل موثر بر توانمندسازی و توسعه جايگاه روابط عمومی های ادارات مرتبط هستند.

 جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

قیمت:70000ریال

 

موضوع :

مقاله بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

چکیده :

سطح بالای نرخ بیکاری چالشی است که توجه اکثر کارشناسان بازار کار را به خود جلب نموده است . عوامل بسیاری باعث بروز بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی می گردد . بررسی عوامل بیکاری , آمار بیکاری در ایران و پیامدهای فردی و اجتماعی بیکاری موضوع بررسی این پژوهش است .

 

واژه های کلیدی

بیکاری , فارغ التحصیل دانشگاهی , نرخ بیکاری , علل بیکاری

 

فهرست :

مقدمه .................................................................... 4

بیان مسأله ............................................................ 6

اهداف پژوهش ....................................................... 9

تعریف بیکاری و انواع آن ............................................ 10

مفهوم بیکاری جوانان ............................................................. 12

علل و عوامل بیکاری ........................................................ 15

آمار مربوط به بیکاری در کشور ............................... 23

علل و عوامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ............................................. 27

عوارض و پیامدهای فردی و اجتماعی بیکاری ........................................... 32

نتیجه گیری ................................... 34

منابع ...................................... 36جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


طراحي بالابر دو ستونه اتومبيل

قیمت:100000ریال

 

موضوع :

طراحي بالا بر دو ستونه اتومبيل

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

امروزه بالابرها تحول بزرگي در صنايع حتي امور مختلف روزمره ايجاد كرده اند كه آسانسورها

پركاربردترين بالابرهايي است كه با آنها سروكار داريم. البته بالابرهاي صنعتي كه امروزه به طور

مشخص در كارگاههاي تعمير خودرو و در پاركينگها و در كنار خيابانها براي پارك خودرو و ديگر

وسايل نقليه بكار مي روند، هر كدام بنا بر استفاده مورد نياز از آنها طراحي خاصي دارند.

مبحثي كه در اين مجال به آن معطوف شده ايم طراحي بالابرهايي است كه در تعميرگاههاي

وسايل نقليه موتوري از آن استفاده مي شود. اين نوع بالابرها)و همه بالابرها( بر اساس وزنهاي

مختلف طراحي مي شوند. همچنين براي موارد استفاده و جبران بعضي محدوديتها به صورت تك

ستونه، دو ستونه و چهار ستونه نيز طراحي مي گردند. البته لزوم استفاده از اين نوع بالابرها در داخل

تعميرگاهها نيز متفاوت است. برخي براي تعميرات لازم در زير اتومبيل استفاده مي شوند كه ارتفاع

بالابري زيادي دارند و برخي ديگر فقط براي تعويض چرخها طراحي مي گردند و ارتفاع بالابري

كمتري نسبت به نوع قبلي دارند. لازم به ذكر است كه در گذشته از چال در كارگاهها براي تعميرات

قسمت زيرين اتومبيل استفاده مي شد

 

فهرست مطالب :

-1 مقدمه.

-2 تئوري پروژه.

-3 طراحي اجزاي بالابر .

-1-3 بازوهاي كشويي.

-1-1-3 چگونگي توزيع نيروي وزن اتومبيل بر روي بازوها و تعين طول آنها.

-2-1-3 طراحي بازوي بزرگتر.

تحليل.

محاسبات.

-3-1-3 طراحي كشوئي بازوي بزرگتر .

-4-1-3 طراحي بازوي كوچكتر

تحليل

محاسبات

-5-1-3 طراحي كشوئي بازوي كوچكتر

-2-3 پين متصل كننده بازو به ناوداني

تحليل

محاسبات

-3-3 ناوداني ته بازوها

تحليل

محاسبات

-4-3 طراحي پيچ انتقال قدرت

طراحي بالابر دو ستونه اتومبيل 2

تحليل

محاسبات

-5-3 طراحي مهره

-1-5-3 طراحي ناوراني قائم

تحليل

محاسبات

-2-5-3 طراحي پلاستيكهاي متصل به ناوداني قائم

تحليل

محاسبات

-3-5-3 تحليل مهره

تحليل

محاسبات

-4-5-3 تحليل تنش ها وتغيير مكان هاي ايجاد شده بر روي ناوداني به كمك نرم افزارCATIA

-6-3 طراحي تسمه

تحليل

محاسبات

-7-3 طراحي ستون

تحليل

محاسبات

-8-3 ياتاقانهاي دو سر پيچ قدرت

تحليل

محاسبات

-9-3 طراحي زنجير

تحليل

محاسبات

-10-3 طراحي صفحه ستونها

تحليل

محاسبات

-11-3 طراحي پيچهاي پاي ستونها

تحليل

محاسبات

-4 نقشه هاي مهندسي قطعات بكار برده شده در بالابر .

-5 مراجع

-1-5 مراجع فارسي

-2-5 مراجع لاتين

 جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

قیمت:165000ریال

 

موضوع :

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

 

مقدمه :

محل مورد نظر براي طراحي، در منطقه 15، شهرداري تهران واقع مي‌باشد. مطالعه ويژگيهاي اقليمي پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ايستگاه كليماتيك مستقر در نمايشگاه بين‌المللي تهران انجام مي‌يابد. ايستگاه نمايشگاه بين‌المللي در ارتفاع 1541 متري با عرض جغرافيايي 57 35 شمالي و طول جغرافيايي 25 51 قرار گرفته است.در ابتدا توضيحاتي كلي در مورد موقعيت جغرافيايي شهر تهران آورده شده و سپس به تفصيل ويژگيهاي اقليمي منطقه مورد نظر بررسي شده است.هدف از اين مطالعات دستيابي به اطلاعاتي است كه از طريق آن، مي‌توان معماري بناهاي مورد نظر را تا حد امكان با شرايط و مقتضيات اقليمي انطباق داد و شرايط زندگي و يا بهره‌گيري از فضاهاي مجموعه را با وضعيت آب و هوايي محيط تنظيم نمود.

فهرست مطالب :

ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۷
۵-۱- ویژگیهای اقلیمی ۱۳
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع ۲۳
۲-۲- تعریف کودک ۲۳
۱-۲-۲- تعریف کودکان خیابانی ۲۴
۱- کودکان خیابانی (Children “on” the street) ۲۵
۲- کودکان خیابانی (children “of” the street) ۲۵
۳-۲- تاریخچة کودکان خیابانی ۲۷
۴-۲- وضعیت کودکان خیابانی در جهان ۲۹
۱-۴-۲- وضعیت کودکان خیابانی در ایران ۳۰
۵-۲- کودک در خیابان» و «کودک خیابان ۳۱
الف- کودک در خیابان: ۳۱
ب- کودک خیابان: ۳۱
۶-۲- عوامل مؤثر بر خیابانی شدن کودکان ۳۲
۱-۶-۲- عوامل بیرونی (اجتماعی) ۳۲
۲-۶-۲- عوامل درونی (خانوادگی) ۳۳
۷-۲- بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان خیابانی ۳۵
۸-۲- وضعیت بهداشتی کودکان خیابانی ۳۶
۹-۲- وضعیت روانی – اجتماعی کودکان خیابانی ۳۸
۲-۹-۲- وضعیت روانی ۳۹
۳-۹-۲- مشکلات رفتاری (روانی) ۳۹
۱۰-۲- اقدامات ملی انجام شده در مورد این کودکان تابحال ۴۰
۱-۱۰-۲- سازمان بهزیستی ۴۰
۲-۱۰-۲- شهرداری ۴۱
۳-۱۰-۲- بین المللی ۴۱
۱۱-۲- آمار کودکان خیابانی ۴۱
۱۳-۲- نتایج بدست آمده از تحقیق دکتر رسول روشن توسط سازمان بهزیستی کشور ۴۳
طرح سؤالات: ۴۵
۱۴-۲- مقالات برخی از جراید در مورد وضعیت نابسمان کودکان خیابانی ۵۲
۱-۱۲-۲- کودکان در سایه‌ روشن‌های شهر- همشهری اردیبهشت ۱۳۸۲ ۵۲
۲-۱۴-۲- ۳۵ میلیون کودک آواره در جهان – همشری ، اردیبهشت ۱۳۸۲ ۵۶
۳-۱۴-۲- چرا بیرون خانه را ترجیح می دهند؟ همشهری – مرداد – ۱۳۸۲ ۵۶
فقر عاطفی ۵۷
چرا والدین محبت خود را از فرزندان دریغ می‌کنند؟ ۵۸
محبت افراطی ۵۹
مرگ والدین ۶۰
تبعیض بین فرزندان ۶۲
کثرت فرزندان ۶۲
۴-۱۴-۲- کودکان خیابانی در حال افزایش‌اند – همشهری – خرداد – ۱۳۸۲ ۶۳
۵-۱۴-۲- افزایش شمار کودکان خیابانی در تجریش – همشهری – خرداد – ۱۳۸۲ ۶۶
۷-۱۴-۲- کودکان کار بی‌پناهان جامعه- همشهری – اردیبهشت – ۱۳۸۲ ۶۹
۹-۱۴-۲-کودکان خیابانی اولین قربانیان آلودگی هوا – همشهری – خرداد-۱۳۸۲ ۷۷
منابع و مأخذ فصل دوم ۷۹
فصل سوم ۸۰
مباحث عمومی مرتبط با پروژه ۸۰
۱-۳- مصاحبه با آقای دکتر، اقلیما و عضو هیئت علمی ۸۰
۲-۳- مصاحبه ما خانم کاووسی ۸۰
۳-۳- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی ۸۲
۴-۳- مفاد پیمان نامة جهانی حقوق کودک ۸۶
اعلامیة ژنو: ۸۶
ماده ۲۸ کنوانسیون الحاقی کودک مصوب ۱۳۶۸: ۸۷
۵-۳- راهکارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش کودکان خیابانی ۸۸
۶-۳- روانشناسی دوران نوجوانی ۸۹
۱-۶-۳- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان ۹۱
۲-۶-۳- شناخت خصوصیات فیزیکی کودکان و نوجوانان ۹۲
۷-۳- کودک،‌ معماری و فضا ۹۳
۸-۳- معماری برای کودکان ۹۸
جاهای زیبا ۱۰۰
۹-۳- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان و نوجوانان ۱۰۲
منابع و مأخذ فصل ۳: ۱۰۴
فصل ۴ ۱۰۵
بررسی مراکز کودکان خیابانی متناظر با طرح مجموعه ۱۰۵
۱-۴- مراکز خارجی ۱۰۵
۲-۱-۴- کنیا ۱۰۵
۳-۱-۴- برزیل (شهر مارینگا) ۱۰۶
۴-۱-۴- پروة ملی کودکان خیابانی فیلیپین (از سال ۱۹۸۶ تاکنون) ۱۰۷
۵-۱-۴- هندوستان ۱۰۸
۶-۱-۴- آفریقای جنوبی ۱۰۹
۱- کودک ۱۰۹
۲- خانواده ۱۰۹
۳- جامعه ۱۱۰
۷-۱-۴- کانادا ۱۱۰
۲-۴- مراکز داخلی ۱۱۱
۱-۲-۴- مجتمع رفاهی- بهزیستی سبزوار ۱۱۱
۱-۱-۲-۴- موقعیت ۱۱۱
۲-۱-۲-۴- اجزاء طرح ۱۱۱
۳-۱-۲-۴- معرفی کم و کیف معماری طرح ۱۱۳
۲-۲-۴- بازدید از مرکز کودکان خیابانی (قرنطینة) یاسر ۱۱۶
۱-۲-۲-۴- مصاحبه با یک مددکار اجتماعی ۱۱۸
۴-۲-۴- بازدید از مرکز کودکان خیابان اسماعیل محمدی ۱۲۲
خوابگاه ۱۲۳
۱-۴-۲-۴- ساختمان اداری ۱۲۳
پیشنهادات جناب آقای موسوی برای طراحی مرکز کودکان خیابانی ۱۲۵
منابع و مأخذ فصل ۴: ۱۲۷
فصل ۵ ۱۲۸
معرفی سایت پروژه ۱۲۸
۱-۵- موقعیت شهری منطقه ۱۵ تهران ۱۲۸
۱-۱-۵- بررسی وضعیت اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی خانوادهای ساکن منطقة ۱۵ تهران ۱۲۹
۲-۱-۵- توقف اتوبوسهای شرکت واحد ۱۲۹
۳-۱-۵- آلودگی ۱۳۰
۴-۱-۵- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی ۱۳۰
۲-۵- کاربردی پیشنهادی در طرح تفضیلی ۱۳۰
۳-۵- زمین پروژه و قابلیتهای آن ۱۳۱
۱-۳-۵- جنسیت خاک سایت ۱۳۱
۲-۳-۵- آب در منطقة سایت ۱۳۲
۲-۳-۵- کوههای متصرف اطراف منطقة طرح ۱۳۲
۴-۳-۵- موقعیت گسل زلزله نسبت به منطقة طرح ۱۳۳
۴-۵- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا ۱۳۳
۵-۵- دسترسیهای سایت: ۱۳۳
۱۰-۵- چکیده ۱۳۵
منابع و مأخذ فصل ۵: ۱۳۶
۱-۱-۶- ساختمان اداری ۱۳۹
۲-۱-۶-ساختمان خوابگاه ۱۴۱
۵-۲-۱-۶- محل طبخ ۱۴۸
۶-۲-۱-۶- غذاخوری ۱۴۹
۱-۳-۱-۶- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی‌تئاتر سرپوشیده) ۱۵۲
۲-۴-۱-۶- کلاسهای آموزشی ۱۵۷
۵-۱-۶- کارگاههای تخصصی ۱۵۹
۷-۱-۶- فضاهای سبز و ورزشی ۱۶۴
۸-۱-۶- نگهبانی ۱۶۶
۱-۳-۶- گرمایش ۱۶۹
۲-۳-۶- حرارت مرکزی ۱۶۹
۳-۳-۶- تهویه ۱۷۰
۴-۳-۶- خنک سازی مکانیکی ۱۷۰جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله نمونه گیری در آمار

قیمت:50000ریال


موضوع :

مقاله نمونه گیری در آمار

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

نمونه گیری تصادفی طبقه ای هنگامی که افراد یا ساخت جامعه یژوهش ناهمگون باشد ودر درون آن قشرها، طبقه ها، یا گروه های گوناگون شکل گرفته باشند واین ناهمگونی اثر مهمی بر نتیجه بگذارد، ابتدا جامعه را بر حسب صفت ها یا ویژگی های غیر مشترک به مجموعه بر اساس یک ویژگی های غیر مشترک به مجموعه های همگون تر (هر مجموعه بر اساس یک ویژگی یا صفت مشابه ) طبقه بندی نموده و بعد از هر طبقه به صورت مجزا نمونه گیری می کنیم. لازم به ذکر است که در این روش، حجم هر طبقه برابر یا نسبتاً برابر ایت و سهمیه ی برابری به هر طبقه اختصاص می یاب. برابی نمونه، اگر بخواهیم از میان افراد ساکن در بلوک های مختلف یک شهرک که هر بلوک بر اساس شغل خاصی شکل گرفته و جمعیت آنها نیز به نسبت برابر است، نمونه گیری نماییم، این روش مناسب است . برای این منظور، حجم نمونه را به تعداد طبقات تقسیم کرده و بعد با استفاده از یکی از روش های تصادفی ( ساده یا نظامند) اقدام به نمونه گیری می نماییم.نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب یا حجمهنگامی که ساختار جامعه ی پژوهش ناهمگون بوده و بتوان درون جامعه قشرها، طبقه ها، یا گروه ها گوناگون اما با درصدهای جمعیتی متناوب را مشخص نمود، می توان از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم استفاده نمود برای نمونه، اگر بخواهیم از روانشناسی، زبان های خارجی، زبان و ادبیات ، فارسی دحسابداری، فنی حرفه ای، و علوم پایه) نمونه ای را به تناسب حجم دانشجویان و هر دانشکده انتخاب نماییم، به دو صورت عمل نماییم:جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران

قیمت:120000ریال

 

موضوع :

پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

توضیحات :

در تحقيق حاضر با توجه به ضرورت صرفه جويي در وقت،هزينه و نيروي انساني از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده خواهد شد که شامل 30 سؤال بر اساس مؤلفه هاي مدل بكوويتز و ويليامز می باشد درباره يافتن دانش ، به كارگيري دانش ، يادگيري دانش ، تسهيم دانش ، ارزيابي دانش ، ايجاد/نگهداري دانش و حذف دانش و رضایت مراجعین با طيف پنج درجه اي ليكرت (از خيلي كم تا خيلي زياد با نمره 1 تا 5) اندازه گيري مي شود.اين تحقيق با بومي نمودن سؤالات براي تحقيق حاضر و نيز نظرسنجي از خبرگان و اهل فن تأييد می گردد. جهت اندازه گيري پايايي نيز از روش آلفاي کرونباخ استفاده خواهد شد.

 جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله مدارات پنوماتیک

قیمت:30000ریال

موضوع :

مقاله مدارات پنوماتیک

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

 

http://filemarkt.ir/img/10.jpg

پیشرفت علم پنوماتیک امروزه در بیشتر مراکز مورد استفاده قرار میگیرد.زیرا ماده کاری ارزان و پاکی داشته و خطرات چندانی ندارد- از این رو اکثر مردم باید با شیر ها ، کلید ها و ... قطعات پنوماتیک آشنا و مدارات ان را طراحی کنندپروژه زیر مهمترین و پرکاربردترین مدارات پنوماتیک را شامل میباشدجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


روش تحقیق تحولات زيست محيطي

قیمت:50000ریال

موضوع :

روش تحقیق تحولات زيست محيطي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

از پيدايش زندگي بر سطح كره زمين ميلياردها سال مي گذرد. آن چه كه تا قبل از پيدايش انسان در اين روند چهره نمود و آن را به شرايط فعلي رهنمون ساخته است، نتيجه كنش متقابل ميان محيط و اجزاي غيرزنده آن از يك سو، زيستمندان تاريخ حيات زمين از سوي ديگر ميباشد. اما ظهور انسان در پهنه طبيعت و فعاليت هايي كه براي تداوم زندگي خويش قرار داده است، به ويژه در دوران پس از انقلاب صنعتي، نمود بيشتري يافته تا حدي كه به جرات مي توان گفت اين رويداد رابطه انسان را با طبيعت براي هميشه دگرگون ساخته است. نگاهي گذرا بر وضعيت محيط زيست جهان به ويژه در دويا سه دهه اخير نشان ميدهد كه آثار مخرب فعاليت هاي نابخردانه انسان در طبيعت، به آستانه بحراني خويش نزديك شده است. آثار بروز اين آشفتگي در محيط زيست را مي توان به صورت تخريب لايه اوزن، كاهش تنوع زيستي، آلودگي درياها، اقيانوس ها،منابع آب هاي سطح وزيرزميني ،تغييرات شديد اقليمي( افزايش ميانگين دماي كره زمين در اثر پديده گلخانه اي، افزايش احتمالي سطح آب درياها، در نتيجه ي آب شدن يخ هاي قطبي، تغيير الگوهاي بارش در سطوح جهاني و..)، باران‌هاي اسيدي و نابودي جنگل ها و.. مشاهده نمود.بر هر انديشمندي پوشيده نيست كه ادامه روند فعلي، در درازمدت به سود هيچ زيستمندي نخواهد بود. با آگاهي از وضعيت فعلي و دورنماي نه چندان رضايت بخش آتي، آيا مي بايست دست روي دست گذاشت وتنها به آينده چشم دوخت؟

فهرست مطالب

چكيده

فصل اول: طرح تحقيق

1-1-مقدمه

2-1-بيان مساله

4-1-اهداف تحقيق

5-1-قلمرو و دامنه تحقيق

2-5-1-قلمرو زماني موضوع تحقيق

3-5-1-دامنه مطالعاتي موضوع تحقيق

6-1-مفاهيم اساسي تحقيق

1-6-1-مفاهيم جامعه شناختي

2-6-1-مفاهيم زيست محيطي

7-1-پيشينه تحقيق

8-1-محدوديت هاي وموانع اجرايي تحقيق

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

1-2-تاريخچه تحولات زيست محيطي

1-2-1-مرور تحولات زيست محيطي درجهان

2-1-2-نظري بر تحولات زيست محيطي در ايران

2-2-مطالعه وضعيت شهر ملارد

1-2-2-مولفه جغرافيايي

2-2-2-مولفه جمعيتي

3-2-2-مولفه فرهنگي

4-2-2-مولفه اقتصادي

5-2-2-مولفه سازماني ومديريتي

3-2-مباحث نظري

1-3-2-جامعه شناسي كلاسيك ومحيط زيست

2-3-2- جامعه شناسي مدرن ومحيط زيست

3-3-2-جامعه شناسي فرامدرن ومحيط زيست

4-2-چارچوب نظري

5-2-پرسش هاي تحقيق

6-2- فرضيه هاي تحقيق

7-2-تعاريف نظري وعملي تحقيق

8-2-توصيف متغيرها،ابعاد، شاخص ها واقلام آماري

9-2-الگوي نظري تحقيق

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

1-3-مقدمه

2-3-تعيين روش ها، تكنيك هاي مورد نياز تحقيق و نحوه استفاده ازآنها

1-2-3-روش تحقيق

2-2-3-تكنيك هاي تحقيق

3-2-3-جامعه آماري

4-2-3-حجم نمونه

5-2-3-روش نمونه گيري

6-2-3-اعتبار وروايي تحقيق

7-2-3-روش تجزيه وتحليل آماري

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

1-4-توصيف داده ها

1-1-4-جنس

2-1-4-سن

3-1-4-ميزان تحصيلات پاسخگويان

4-1-4-محل تولد

5-1-4-محل سكونت ده سال قبل

6-1-4-وضعيت منزل مسكوني

7-1-4-ميزان تحصيلات پدر

8-1-4-ميزان تحصيلات مادر

9-1-4-شغل پدر

10-1-4-شغل مادر

11-1-4-تعداد اعضاي خانواده

12-1-4-درآمد ماهيانه خانواده

13-1-4-وضعيت محل زندگي

14-1-4-آلودگي محل سكونت

15-1-4-احساس مسئوليت

16-1-4-آموزش در مدرسه

17-1-4-نوع رسانه

18-1-4-نقش رسانه

19-1-4-آموزش در خانواده

20-1-4-عوامل آلودگي

21-1-4-پاكيزگي محل زندگي

-نمودارها

1-1-4-نمودار جنس

2-1-4-نمودار سن

3-1-4-نمودار ميزان تحصيلات پاسخگويان

4-1-4-نمودار محل تولد

5-1-4-نمودار محل سكونت ده سال قبل

6-1-4-نمودار وضعيت منزل مسكوني

7-1-4-نمودار ميزان تحصيلات پدر

8-1-4-نمودار ميزان تحصيلات مادر

9-1-4-نمودار شغل پدر

10-1-4-نمودار شغل مادر

11-1-4-نمودار تعداد اعضاي خانواده

12-1-4-نمودار درآمد ماهيانه خانواده

13-1-4-نمودار وضعيت محل زندگي

14-1-4-نمودار آلودگي محل سكونت

15-1-4-نمودار احساس مسئوليت

16-1-4-نمودار آموزش در مدرسه

17-1-4-نمودار نوع رسانه

18-1-4-نمودار نقش رسانه

19-1-4-آموزش در خانواده

20-1-4-عوامل آلودگي

21-1-4-نمودار پاكيزگي محل زندگي

2-4-تبيين داده ها و آزمون فرضيات

1-2-4-ارتباط بين تحصيلات پدر و آلودگي هاي زيست محيطي

2-2-4-ارتباط بين تحصيلات مادر وآلودگي هاي زيست محيطي

3-2-4-ارتباط بين درآمد ماهيانه خانواده وآلودگي هاي زيست محيطي

4-2-4-ارتباط بين شغل پدر و آلودگي هاي زيست محيطي

5-2-4-ارتباط بين شغل مادر و آلودگي هاي زيست محيطي

6-2-4-ارتباط بين تعداد اعضاي خانواده و آلودگي هاي زيست محيطي

7-2-4-ارتباط بين احساس مسئوليت وآلودگي هاي زيست محيطي

8-2-4-ارتباط آلودگي هاي زيست محيطي وحساسيت نسبت به نوع آلودگي

9-2-4-ارتباط بين حساسيت افراد وآلودگي هاي زيست محيطي

10-2-4-ارتباط بين مهاجرت وآلودگي هاي زيست محيطي

11-2-4-ارتباط بين رسانه هاي جمعي وآلودگي هاي زيست محيطي

12-2-4-ارتباط بين آموزش خانواده وآلودگي هاي زيست محيطي

13-2-4-ارتباط بين آموزش مدرسه وآلودگي هاي زيست محيطي

1-3-4-نتيجه حاصل از رگرسيون چند متغيره

1-4-4-خلاصه مطالب فصل

فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري

خلاصه ونتيجه گيري

فهرست منابع وماخذ

پيوست

Abstractجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


سورس کد برنامه نویسی ویژوال بسیک املاک نوین

قیمت:75000ریال

موضوع :

سورس کد برنامه نویسی ویژوال بسیک املاک نوین

فرمت : sdf

از برنامه نویسی Visual Studio 2010استفاده کردم، ولی الان از Visual Studio 2012 ویرایش کردم، و سپس بسته بندی کردم گذاشتم اینجا:)

سورس های درج و خذف رکورد و سورس کد درج تصاویر بانک اطلاعاتی ، پایگاه داده نوع پسوند SDF

سورس کد نمایش دریافتی های چندینGraidView از بانک اطلاعاتی

سورس کد جستجوی بانک اطلاعاتی درج شده

سورس کد ثبت مشخصات صاحب مالک، رهن ، اجاره، خرید ، مشخصات ملک

سورس کد انتقال مالک به قولنامه و فرم قولنامه

توجه

سورس کد ویرایش رکورد ندارد

پروژه املاک نوین قثط به درد دانشجویی و توسعه برنامه نویسی می خورد

نام فایل بانک رکوردSQLAN.sdf است در پوشه

Source Code VB Amlak Novin Amlak navin F هست.

مشخصات جدول پایگاه داده ها در پوشه HelpSqlSdf هست

حتما باید sql server compact 3.5 & sql server compact 4.0 نصب باشه، تا مشکل بر نخورید، چون که ماله پایگاه داده نوع پسوند SDF است.

اگر ندارید می تونید از اینترنت دانلود کنید

احتمالات نیاز DotNetFX40Client & WindowsInstaller3_1

 

عکس های محیط نرم افزار املاک نوین

http://www.xum.ir/images/2014/04/26/2014-04-2600-24-35.jpg
http://www.xum.ir/images/2014/04/26/2014-04-2600-28-34.jpg
http://www.xum.ir/images/2014/04/26/2014-04-2600-29-06.jpg
http://www.xum.ir/images/2014/04/26/2014-04-2600-29-50.jpg
http://www.xum.ir/images/2014/04/26/2014-04-2600-29-20.jpg

 

خواستم قیمتش بیش از 15 هزار تومن قرار بدم، اما این کاری نکردم، نیتم اینه که کابران توانایی خرید را داشته باشدجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


دانلود مقاله معماری اسلامی مسجد جامع الکبیر صنعا

قیمت:35000ریال

موضوع :

مقاله معماری اسلامی مسجد جامع الکبیر صنعا یمن

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

منظور از هنر و معماری اسلامی، همان هنر و معماری سرزمینهای‌ - خاورمـــیانه، آفریقای شمالی، هند شمالی و اسپانیا - استکه از آغاز قرن هفتم میلادی تحت حاکـمیت مسلمانان قرار گرفتند.اهمیت تزیینات خوشنویسی و شکل مسجد، دو ویژگی اصلی هنر و معماری اسلامی هستند که عمیقاً با ایمان اسلامی ارتباط دارند و در همان روزگار آغازین دین پیشرفت کردند. پیامبر اسلام، حضرت محمد، تاجــری ثروتمند در مـــکه بود که در حدود 40 سالــگی مجموعه عمیقی از وحی را دریافت کرد و شروع به تبلیغدین جدیدی نمود‌. این وحیها که مسلمانان آنها را پیام الهی میانگارند، در قرآن - کتاب مـــقدس مسلمانانجـمعآوری شده است. میراث غنی زبانی و ادبیات عرب در احــساس احـــترام عمیق نسبت به قرآن نقش داشت. مرکزیت قرآن در فــرهنگ اسلامی و جذابیت ویژه شکلخــط عـربی سبب شد از کــلام نوشـــتاری، به ویژه آیات قرآنی به عــــنوان کتیبههای مساجد استفاده گردد و نیز تزیینات خطاطی و شیوههای آن در تمام شاخههای هنر اسلامی پیشرفت نماید.

فهرست مطالب :

هنر و معماری اسلامی
خواستگاه ها و ویژگی ها
سیر تاریخی
معماری
مساجد
محراب / صحن
مناره
گنبد
ایوان / طاق محرابی / منبر و مقصوره
مدرسه
معماری غیر مذهبی
حرم ها و آرامگاه ها
تزیینات معماری
صنعا، شهر و پایتخت یمن
مسجد جامع الکبیر
طرح ترمیم و بازسازی مسجد بزرگ صنعا
بررسی ویژگی های معماری مسجد جامع صنعا
بررسی ویژگی های معماری مسجد جامع صنعا
فهرست منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


تقويت سازه هاي بتن آرمه با الياف frp

قیمت:50000ریال

موضوع :

تقويت سازه هاي بتن آرمه با الياف frp

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

در دنيايي که تقاضا براي محصول همواره در حال افزايش است ، مواد کامپوزيت (GRP)و(GRE) در کاهش هزينه ها و افزايش کارايي بسيار موثرند. مزاياي فراوان اين محصولات باعث گرديده تا در نقاط مختلف جهان آن را به عنوان بهترين گزينه در صنايع مختلف براي خود انتخاب کنند.
همان طور که می دانیم گسیختگی مواد که به وسیله سیمان تهیه شده ومی شکنند به علت ترد بودن ان می باشد . تقویت بتن توسط الیاف کوتاه به صورت تصادفی ونا منظم می شد وباعث تثبیت ترکها واستحکام کششی بتن می شود.در دهه ۱۹۵۰برای اولین بار در کشور شو روی وبعد درکشور امریکادر سال۱۹۶۰ تحقیقاتی انجام شده در صورت استفاده از الياف فولادي در ماتريس شكننده، تمركز تنش در محل تركهاي بوجود آمده كاهش مي يابد . . .استفاده از كامپوزيت FRP، به عنوان يك گزينه عملي نسبت به روش‌ها و فنون مقاوم سازي مرسوم و متداول در سازه‌ هاي بتني به طور روزافزون در حال توسعه مي‌ باشد . گستره اين نوع مقاوم سازي براي تقويت عملكرد اجزاء سازه شامل تير ، دال ، ساستفاده از كامپوزيت FRP، به عنوان يك گزينه عملي نسبت به روش‌ها و فنون مقاوم سازي مرسوم و متداول در سازه‌ هاي بتني به طور روزافزون در حال توسعه مي‌ باشد . گستره اين نوع مقاوم سازي براي تقويت عملكرد اجزاء سازه شامل تير ، دال ، ستون ، ديوار برشي و اتصال مي‌گردد .تون ، ديوار برشي و اتصال مي‌گردد .


فهرست مطالب:

مقدمه 1

دلایل علاقه مندی به این موضوع 2

آشنایی با کامپوزیت ها 3

الیاف مصنوعی 5

الیاف شیشه 6

الیاف کربن 10

الیاف آرامید 12

ساختار شیمیایی کولار 14

الیاف طبیعی 17

انواع رزین ها 19

رزین پلی استر 19

رزین اپوکسی 20

رزين‌وينيل‌استر 23

رزين فنوليك 24

ساير رزين‌ها 27

رزينهاي طبيعي 29

روشهاي عملياتي كار با كامپوزيت ها 30

پاشش رزين 33

آميزه ‏هاي قالبگيري 34

آميز ه قالبگيري ورقه‎اي 35

تركيبات قالبگيري 38

قالبگيري فشاري آميزه ‎‏هاي قالبگيري 40

تزريق رزين 41

پالتروژن 43

ماتريس پليمري 46

كاربردها 49

رشته پيچي 50

محورهاي اصلي كاربرد مواد نو در صنعت ساختمان كشور 56

خواص کامپوزیت های FRP 57

ماهيت و تركيب 62

كاربردها 63

نصب 64

اصول محاسبات 64

سوابق اجرايي 64

موارد استفاده لوله ، مخازن و اتصالات فایبرگلاس 65

انواع الياف و الياف فولادي 68

مكانيزم عملكرد الياف در بتن 68

تارعنکبوت ، قوی ترین الیاف موجود در جهان 69

خلق مواد برتر با تقلید از عنکبوت 70

آشنائی با FRP73

مزایای استفاده از FRP74

FRPها از نظر جنس 74

FRPها از نظر شكل 75

ميلگرد‌هاي FRP76

پروفيلهاي پيش‌ساخته‌ FRP77

بهسازي لرزه اي با استفاده از الياف شيشه 77

تقويت المانهاي باربر با استفاده از الياف C-Sheet24078

تقويت خمشي با استفاده از سيستم FRP78

انواع الياف سيستم FRP79

افزايش مقاومت برشي با استفاده از نصب اليافC-Sheet 640
رويسطوح خارجي 79

سيستم لمينيت هايCFK پيش تنيده 80

نصب نوارهايCFK درون شكاف هاي طولي ايجاد شده در زيرتير 80

تقويت سازه‌هاي آسيب‌ديده 81

كاربرد اليافFRP براي تقويت سازه ها در زير سطح آب 81

بهسازي سازه هاي تاريخي چدني 82

طراحی و اجرای ترمیم و تقویت سازه ها با FRP 82

آزمايش ترميم و تقويت تيرهاي بتن‌آرمه با FRPدر دانشگاه تبريز 84

تقسیم بندی مواد کامپوزیت 91

نقاط قوت کامپوزیتها 92

موارد کاربرد کامپوزیت 92

مقاومت به خوردگي در ساختمان و

اهميت ميلگردهاي كامپوزيتي 92

موارد استفاده از كامپوزيت­ها در صنعت ساختمان 93

فعاليت­هاي انجام­شده در ايران جهت

بكارگيري كامپوزيت­ها در صنعت ساختمان 94

میلگرد های کاپوزیتی یا FRPچیست 99

چرا به جای میلگرد های فلزی از FRPاستفاده کنیم 99

المانهاي سازه اي كامپوزيتي 101

نتيجه گيري 103

مواد تشكيل دهنده و كشورهاي وارد كننده يا توليد كننده 104

منابع 105جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


سمینار طراحی برای اسمبلی (DFA)

قیمت:480000ریال

موضوع :

سمینار طراحی برای اسمبلی (DFA)

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

تاريخچه :

در 30 سال گذشته مونتاژ توسط اپراتور انجام مي شد و مهندسان بيشتر به فكر طراحي فرآيند مونتاژ بودند و فقط زماني كه ماشين هاي اتوماتيك مونتاژ و رباتيك وارد صنعت شدند ، طراحان به فكر اين افتادند كه به جاي اين كه فعاليتهاي خود را بر روي فرآيند مونتاژ متمركز كنند از ابتدا محصول را به صورتي طراحي كنند كه مونتاژ آن آسان باشد. بنابراين از همان ابتدا هدف اصلي DFA‌ ساده سازي عمليات مونتاژ، كاهش تعداد قطعه محصول، كاهش هزينه ها، قابل اطمينان تر كردن محصول و ... بود. يكي از توليد كنندگان خودرو كه در فرآيند طراحي به مونتاژ قطعات توجه مي كرد هنري فورد بود. و خودرو هاي اوليه او نسبت به رقيبانش ساده تر و تعداد قطعات كمتري داشت و بعد از جنگ جهاني دوم DFA در صنايع هوايي آمريكا و انگليس بطور جدي بكار گرفته شد.اولين بنيانگذار DFA، بوثروید و همكارانش در دانشگاه سالفورد انگليس بود.در دهه ي 1970هیتاچی يك مجموعه روشهايي براي ارزيابي مونتاژ پذيري توسعه داد كه به عنوان DFX‌در مقياس كوچك شناخته مي شود.بوثروید در اواخر دهه ي 1960 و اويل دهه ي 1970 براي اولين بار به DFAپرداخت ، او و همكارانش معتقد بودند كه مونتاژ 30-50 درصد هزينه هاي توليد يك محصول را به خود اختصاص مي دهد كه اين تفكر بر پايه ي مشاهده استوار بود. آنها با بازرسي از كارخانه هاي مختلف، مشاهده كردند كه بيشتر كاركنان يک كارخانه به كار مونتاژ مشغولند يا اينكه به كار مونتاژ كمك مي كنند مانند آوردن قطعه ، برداشتن جعبه هاي خالي و كارهاي ديگر و تعداد كمي از كاركنان به ساخت قطعه مشغولند چون بيشتر فرآيند هاي ساخت قطعات توسط ماشين هاي اتوماتيك مانند CNC انجام مي شود . بنابراين كاهش تعداد قطعات موجب كاهش هزينه هاي توليد محصول مي شود. بوثروید روشهايي براي شناسايي قطعات غير ضروري توسعه داد كه با نام راندمان مونتاژ شناخته مي شود . كه مشخصات اين روش در بخشهای بعدي تشريح مي شود.در دهه ي 1980 بوثروید توانست اين تكنيك را در صنعت به كار ببرد و او توانست هزينه هاي توليد را كاهش دهد و دليل اين كاهش هزينه ها، كاهش هزينه هاي مونتاژ نبود و در واقع بر خلاف ايدئولوژي قبلي خود كه فرض كرده بودند هزينه هاي مونتاژ 30-50 درصد هزینه هاي توليد محصول است نشان داد كه هزينه هاي مونتاژ كسر كوچكي از هزينه هاي توليد است بلكه خود قطعه گران ترين آیتم در توليد محصول است زيرا حذف قطعات منجر به حذف هزينه هاي مواد آن، هزينه هاي ساخت آن، هزينه هاي انبارداري و هزينه هاي زنجيره تامين مي شود. بنابراين DFA به فرآيند هاي ساده سازي ساختار محصول مربوط مي شود كه ما معماري محصول مي ناميم.

 

فهرست مطالب :

تعريف DFA

تاريخچه DFA

روش عمومي براي DFA

کاهش هزینه های تولید محصول با استفاده از روش DFA

راندمان مونتاژ

قوانین تجربی برای طراحی به منظور مونتاژ آسان

دسته بندی فرآیند مونتاژ دستی

نكاتي براي جايگذاري صحيح قطعات

روشهای رایج اتصال

سیستم دسته بندی برای جابه جایی دستی

اثرتقارن قطعه روی زمان جابه جایی

سیستم دسته بندی برای اتصال و جایگذاری

اثر اندازه و ضخامت قطعه روی زمان جابجایی

اثر وزن روی زمان جابجایی

اثر تقارن برای قطعاتی که شدیدا در یکدیگر گیر می کنند یا در هم می پیچند

اثر طراحی پخ روی عملیات جایگذاری

نتایج حاصل از تاثیر پخ روی زمان جایگذاری قطعات با پخهای متفاوت

جلوگیری از گیر کردن قطعات در مونتاژ

اثر محدودیت دسترسی و محدودیت دید بر روی جایگذاری اتصالات رزوه دار در طرحهای مختلف

اثر تعداد رزوه روی زمان برداشتن ابزار، درگیری با پیچ و جابجایی ابزار

اثر محدودیت دسترسی روی زمان بستن مهره با ابزارهای متفاوت

اثر نحوه نگه داشتن قطعه

توضیح روش BD توسط مثالی از DFA

اصول طراحیجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی

قیمت:150000ریال


موضوع :

روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل سهموی و بیضوی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

مقدمه:
از آنجا که روش حل یک معادله دیفرانسیل پاره ای به نوع معادله بستگی دارد، انواع مختلف آنها را باید مشخص کرد. اعمال شرایط اولیه و شرایط مرزی نیز بستگی به نوع معادله دارد. بیشتر معادلات حاکم در دینامیک سیالات و انتقال حرارت به صورت معادله دیفرانسیل پاره ای مرتبه دوم بیان میشوند و از این رو دسته بندی آنها را در این فصل بررسی میکنیم.
فهرست مطالب:
فصل اول: دسته بندی معادلات دیفرانسیل پاره ای
1-1 مقدمه
1-2 معادلات دیفرانسیل پاره ای خطی و غیر خطی
1-3 معادلات دیفرانسیل پاره ای مرتبه دوم
1-4 معادلات بیضوی
1-5 معادلات سهموی
1-6 معادلات هذلولوی
فصل دوم: معادلات سهموی
2-1 مقدمه
2-2 روش های حل برای معادله گرما در یک بعد
2-2-1 روش صریح
2-2-2روش کرانک – نیکلسون
2-2-3 روش تتا – تعمیم
2-3 معادلات سهموی در ابعاد دو و سه
2-4 شارش گرما در یک ناحیه دو بعدی
2-5 نواحی غیر مستطیلی
2-6 مطالب نظری
فصل سوم: معادلات هذلولوی
3-1 مقدمه
3-2 فرمولبندی تفاضل محدود
3-2-1 فرمولبندی صریح
3-2-2 فرمولبندیهای ضمنی
3-3 روشهای چند گامیجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نوع بیضوی

قیمت:100000ریال

موضوع :

حل معادله دیفرانسیل ,مشتقات جزئی از نوع بیضوی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

مقدمه:
هنگامی که یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی بیضوی گسسته می شود، نتیجه مستقیم آن یک دستگاه معادله جبری خطی می باشد.روشهای عددی متفاوتی برای برخورد با دستگاه معادلات تفاضل محدود حاصل از معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی بیضوی وجود دارد.
در این متن حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی از نوع بیضوی را مورد بررسی قرار می دهیم. یک معادله بیضوی معمولا در مسایل فیزیکی که شامل یک سیستم در حال تعادل می باشد ایجاد می شود. بنابراین متغیر زمان وجود ندارد و در این مسایل پایداری روش تفاضلی نقش اساسی را بازی نمی کند.
فهرست مطالب:
مقدمه
توزیع دما در میله
Shooting Method
حل به کمک دستگاه معادلات دیفرانسیل
شرایط مرزی از نوع مشتق ( شرایط مرزی نیومن )
حل به کمک روشهای تکرار
تسریع همگرایی در روش لایب من (Liebman)
معادله پواسون
شرط مرزی از نوع مشتقجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مناسب‌ ترين روش براي توليد نرم‌افزارهايiteration

قیمت:40000ریال

موضوع :

مناسب‌ ترين روش براي توليد نرم‌ افزارهاي iteration

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

قسمتی از متن :

در حقيقت ساختن يك نرم‌افزار فقط نوشتن كدهاي برنامه نيست. رويه ساخت نرم‌افزارها مراحل متعددي را دربرمي‌گيرد؛ از جمع آوري نيازهاي كاربران گرفته تا طراحي، نوشتن كد و در آخر امتحان نرم افزار. روش توليد نرم‌افزارهاي كوچك با نرم‌افزارهاي بزرگ متفاوت است و طبعاً رويه توليد نرم‌افزارهاي كوچك نيز متفاوت خواهد بود. البته اين رويه نبايد سنگين و حجيم باشد، بايد مستقيماً به تمامي فعاليت‌هاي لازم براي توليد نرم‌افزاري با كيفيت بالا نظارت داشته باشد و از تمامي رويه‌هاي آسان و متمركز استفاده كند. با استفاده از تكنيك‌هايي مفيد، از روش‌هايي مانند XP،Scrum و RUP مي‌توان رويه‌اي مناسب براي توليد نرم‌افزارهاي كوچك به‌وجود آورد. همچنين مي‌توان از روش‌هايPSP و TSP نيز كه براي توليد نرم‌افزارهاي كوچك مناسب هستند استفاده نمود و به‌وسيله اين روش‌ها كيفيت و قابليت‌هاي نرم‌افزارها را بالا برد و در حداقل زمان ممكن نرم‌افزار را تهيه نمود. اين مقاله با بررسي روش‌هاي جديد و متداول امروزي در توليد نرم‌افزار، بهترين و مناسب‌ترين روش توليد نرم‌افزارهاي كوچك را به شما نشان خواهد داد. گفتني است نوشتار حاضر نتايج تحقيقات من در گروه تحقيقاتي مهندسي نرم‌افزار دانشگاه ساندرلند انگلستان است و آمار و نتيجه‌گيري‌هاي آن براساس مصاحبه‌هاي انجام شده با چندين شركت كوچك و بزرگ توليد نرم‌افزار آن كشور است. فرايند توليد نرم‌افزارپيروي از يك رويه منظم توليد نرم‌افزار به توليدكنندگان نرم‌افزار كمك مي‌كند امور مربوط به‌توليد نرم‌افزار را منظم و پروژه را در حداقل زمان ممكن و با كارايي بالايي انجام دهند. در حقيقت يك رويه يا Process از مراحل مختلفي تشكيل شده است. اين مراحل فعاليت‌هاي مربوط به رويه را مشخص مي‌نمايند و تعيين مي‌كنند كه اين فعاليت‌ها بايد چگونه انجام شوند. پيروي از اين مراحل به اعضاي پروژه دريابند ياري مي‌رساند كه چه كاري را چه موقع و چگونه انجام دهند همچنين اين كار ميان اعضاي گروه نيز هماهنگي به وجود ميآورد. از آن جايي كه منابع موجود و نيازهاي كاربران هر نرم‌افزار با ديگري تفاوت دارد، فرايند توليد نرم‌افزارهاي گوناگون نيز متفاوت است. انجمن IEEE رويه يا فرايند توليد نرم‌افزار را اين گونه تعريف مي‌كند: رويه توليد نرم‌افزار در واقع شامل مراحلي مانند جمعآ‌وري نيازهاي كاربران ، طراحي سيستم با استفاده از تحليل اين نيازها و نوشتن كدهاي نرم‌افزار با استفاده از طرح نرم‌افزار است. همچنين بر اين‌باور است كه از آن جايي كه كيفيت و بهره‌وري نيروي كار با كيفيت روند توليد نرم‌افزار ارتباط مستقيم دارد، طراحي و مديريت رويه توليد نرم‌افزار از اهميت شاياني برخوردار است. براي طراحي يك رويه توليد نرم‌افزار مي توان از روش‌هاي متفاوتي استفاده نمود و از آن جايي كه هر پروژه نرم‌افزاري با ديگر پروژه‌ها متفاوت است، مي‌توان گفت كه رويه توليد آن پروژه نيز با ديگر پروژه‌ها تفاوت دارد. در واقع مي‌توان گفت: انتخاب اين روش‌ها رابطه مستقيمي با اندازه گروه در پروژه دارد و نرم‌افزارهاي بزرگ و كوچك نياز به رويه‌هاي توليد متفاوت دارند. در ادامه اين مقاله روش‌هاي توليد نرم‌افزارها، به خصوص نرم‌افزارهاي نسبتاً كوچك كه از گروه‌هاي توليد نرم‌افزاري كوچك‌تري استفاده مي‌كنند، بررسي مي‌شوند و مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


آی پی ورژن 6 IPv6

قیمت:50000ریال

موضوع :

آی پی ورژن 6

IPv6

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

فهرست :

 • IPv6 آی پی ورژن 6
 • امکانات و ویژگی های جدید IPv6
 • فواید IPv6

 جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : ,

مقاله اصول ومبانی کار گروهی

قیمت:100000ریال

موضوع :

مقاله اصول ومبانی کار گروهی

فرمت فایل: PDF

این مقاله به عکس در دو فایل پی دی اف 5 صفحه ای می باشد

 جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله انضباط در محیط کار

قیمت:80000ریال

موضوع :

ترجمه مقاله برنامه ریزی مدیریت محدوده

فرمت فایل: PDf

 

این مقاله به عکس در دو فایل پی دی اف 5 صفحه ای می باشد

 جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله راهکری ساده جهت صرفه جویی در مصرف برق کارخانجات نساجی

قیمت:80000ریال

موضوع :

مقاله راهکری ساده جهت صرفه جویی در مصرف برق کارخانجات نساجی

فرمت فایل: PDF

این مقامه به صورت عکس در قالب pdf می باشدجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله مدیریت در رابطه با شادی

قیمت:50000ریال

موضوع :

مقاله مدیریت در رابطه با شادی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

انسان به طور فطری از غم گریزان و به سوی شادی در حرکت است. شادی و نشاط نه تنها بر روح و روان انسان، بلکه بر جسم او نیز تأثیر می گذارد. از نگاه اجتماعی، نیز شادمانی، قلب ها را به یکدیگر نزدیک و ترس، نگرانی، ناکامی و بدگمانی را بی اثر می کند. ارسطو می گوید: «شادی، بهترین چیزهاست و آن قدر اهمیت دارد که دیگر چیزها وسیله به دست آوردن آن هستند.» دین مقدس اسلام نیز که تأمین کننده صلاح دنیا و آخرت آدمی است، شادی های مناسب و حلال را تأیید می کند و پیروانش را از افسردگی و بی حالی برحذر می دارد.
مواردی مانند قدر زحمت ها و خوبی دیگران را به نیکی دانستن، از موهبت های الهی لذت بردن، مثبت عمل کردن و مثبت اندیشیدن، گشاده رو بودن، در زمان حال زندگی کردن، خودآرایی و آراستگی ظاهر و رضایت داشتن از زندگی، از نمونه های شادی هستند که می توان آنها را در زندگی تجربه کرد.
ارتباط مستقیم شادی کارکنان و بهره وری سازمانها موجب گردیده تا سازمانها جهت دستیابی به بهره وری بیشتر اقدام به ایجاد آموزش های شادی برای کارکنان خود نموده و آنها را ترغیب نمایند تا شاد بوده و این شادی را به خانه های خود نیز ببرند

فهرست مطالب :

مقدمه

تعریف شادی

انواع شادی و شادمانی

عوامل مـوثـر بـر شـادي

ارتبـاط شـادي با كـارآيـي

كاربرد خوشرويي و شادبودن در محيط كار


نقـش مـديـران در آفرينش محيط سازمانـي شـاد

مزایای شادی برای سازمان ،مدیران وکارکنان


اقدامات موثر برای شاد بودن در محیط کار

شادی در سازمان ها

شاخص شادی

نتیجه گیری

منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله پژوهشی اماده چاپ-تأثیر کارآفرینی و قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار

قیمت:1400000ریال

موضوع :

مقاله پژوهشی اماده چاپ-تأثیر کارآفرینی و قابلیت بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین کار آفرینی و نو‌آوری بر مزیت رقابتی پایدار، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه‌های اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می‌پردازد. اطلاعات تحقیق با پرسشنامه جمع‌آوري شده است. جامعه آماري شامل 1200 نفر از مدیران ارشد شهر صنعتی کاوه و جمعيت نمونه برابر 257 نفر مي‌باشد. فرضیه اصلی تحقیق که عبارت است از کارآفرینی و قابلیت‌های نوآوری تاثیر معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار دارد مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین صحت و سقم فرضیه‌ها از نرم‌افزار 18spss استفاده گردید. نتایج نشان دادند که کار آفرینی به طور مستقیم، مزیت رقابتی پایدار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین قابلیت نو‌آوری باعث بهبود مزیت رقابتی پایدار می‌شود. بنابراین برای ارتقاء مزیت رقابتی پایدار هر بنگاه یا مؤسسه اقتصادی پیشنهاد می‌شود که یک‌یک این بنگاه‌ها یا مؤسسات به توسعه فرهنگ سازمانی کار آفرینی و قابلیت‌های نو‌آوری برای افزایش مزیت رقابتی پایدار نیاز دارند.

Abstract
This study examines the relationship between entrepreneurship and innovation for sustainable competitive advantage, with the aim of providing new solutions and business affairs firms concerned with sustainable competitive advantage. The research data were collected through questionnaires. The population consisted of 1,200 senior executives Kaveh Industrial City population sample of 257 individuals. The main hypothesis of the research, entrepreneurship and innovation capabilities have a significant effect on sustainable competitive advantage was examined. To determine the accuracy of data analysis and hypothesis spss software was used. Results showed that entrepreneurs directly affect the sustainable competitive advantage. Also the ability of innovation improves sustainable competitive advantage. So for the promotion of sustainable competitive advantage for any firm or corporation is suggested that one of these firms or institutions to develop a corporate culture of entrepreneurship and innovation capabilities to enhance the competitive advantage they need.


فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
کارآفرینی
قابلیت نوآوری
تعاریف مزیت رقابتی
لزوم کارآفرینی و نوآوری برای مزیت رقابتی پایدار
سوالات تحقیق
ابزار تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
جامعه آماری و حجم نمونه
ابزار تحقیق
روش تحقیق
روشهای تجزیه و تحلیل دادهای تحقیق
محدودیت‌ها
اثبات فرضیات
نتیجه‌گیری
منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله علل موثر در بروز ناهنجاری های اخلاقی

قیمت:100000ریال

موضوع :

مقاله علل موثر در بروز ناهنجاری های اخلاقی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

درباره شناخت عوامل موثر در بروز ناهنجاری های اخلاقی، ابتدا آن را بر دو شاخه علل داخل خانواده و دیگری علل خارج از خانواده دسته بندی می کنیم. در این نوشتار عمدتاً به علل خارج از خانواده پرداخته و سایر علل را به محل دیگر وا می گذاریم. اخلاق و شخصیت رابطه تنگاتنگی دارد. شخصیت آدمی عبارت است از «مجموع فعالیت های روانی، احساسات، افکار، عواطف و رفتار و کردار او که نمودار و ترجمان آن فعالیت ها هستند.»این شخصیت در تعامل با اطراف خود دست خوش تغییراتی می شود. و این تغییرات اجتناب ناپذیر است. از ویژگی های مهم انسان «تحول و تطور پذیری» و «قابلیت شکل گیری های گوناگون شخصیت است» انسان به گونه ای آفریده شده است که می تواند با آگاهی و آزادی در محدوده ای نسبتاً گسترده راه خود را بر گزیند و در همان راه منتخب خود، «شخصیت» و هویت فکری، اخلاقی و فرهنگی خویش را شکل بخشداگر تکامل پذیری و قابلیت تغییر در طبیعت و گوهر وجود انسان نبود، علم اخلاق و سایرعلوم تربیتی نیز متصور نبود. بیشترین تاثیر پذیری انسان در زمان نوجوانی است. پس از دوره نوجوانی، مرحله جوانی است که در این دوران نیز تأثیرات مثبت و منفی بر اخلاق، بسیار مهم و قابل اهمیت است. علّت اصلی در آسیب پذیری این دو مرحله یکی غلبه احساسات بر وجود فرد، و دیگری محدودیت تجربه است. در این دوره احساسات مالک اصلی آدمی شمرده شده و با تمام قدرت انسان را مسخّر خود می نماید. از سوی دیگر، فقدان تجربیات اجتماعی موجب می شود که این گروه سنی نتواند معادلات پیچیده محیط ارتباطی خود را بدقت ارزیابی کند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله بزهکاری نوجوانان و جامعه

قیمت:100000ریال

موضوع :

مقاله بزهکاری نوجوانان و جامعه

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

بزهكاري پديده اجتماعي جهاني است كه معمولاً براي جرايم نوجوانان زير 18 سال به كار برده مي شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود با انواع متفاوتي از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انساني اصطلاح بزهكار در مورد افرادي به كار برده مي شود كه اعمال خلاف قانون يا موازين مذهبي آن جامعه انجام مي دهند. با توجه به اين كه احكام در جامعه هاي گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در يك جامعه، ممكن است در جامعه ديگر از تخلف مبري باشد.در كشور ما بزهكاري به مجموعه كل جرايمي گفته مي شود كه در صورت ارتكاب، مجازات هايي از قبيل قصاص، ديات، حدود و تعزيزات را در پي دارد.هر روز در كنار ما جرايم متعددي به وقوع مي پيوندد و با تورق روزنامه ها، در صفحه حوادث با انواع بزهكاري آشنا مي شويم: چاقوكشي، ضرب و جرح، دزدي، تجاوز و وقتي از خيابان عبور مي كنيم سازمان هايي نظير كانون اصلاح و تربيت، نيروي انتظامي، و دادگاه هايي را مي بينيم كه براي مجازات اين گونه افراد به وجود آمده اند. ولي تا حالا فكر كرده ايم چه عواملي در به وجود آوردن فرد بزهكار مؤثر است؟ پيچيدگي عوامل مؤثر در پديده بزهكاري سبب شده است كه هر گروه از محققان آن را از ديدگاهي خاص بررسي كنند. روان شناسان و روان پزشكان از ديدگاه روان شناختي، حقوق دانان از ديدگاه جرم شناسي و مسايل كيفري، پزشكان و زيست شناسان از نظر عوامل مؤثر زيستي و بالاخره جامعه شناسان از ديد آسيب شناسي اجتماعي.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله آسیب های اجتماعی: علل و درمان

قیمت:125000ریال

موضوع :

مقاله آسیب های اجتماعی: علل و درمان

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

یکی از مباحث بسیار مهم در زمینه آسیب های اجتماعی، عوامل و دلایل مهم به وجود آمدن این ‌آسیب هاست.(1) عوامل این آسیب ها بسیار زیاد است و فرصت بیان همه آنها نیست. در اینجا به ده عامل مهم و اصلی از عوامل آسیب ساز اشاره می شود:

1. تحولات و تغییرات اجتماعی در دو دهه اخیر به ویژه مسئله نرخ رشد جمعیت؛

2. ضعف نهادهای اقتصادی و وجود مشکلات فراوان اقتصادی به ویژه مسئله بیکاری و تورم؛

3. عدم وجود برنامه ی صحیح برای اوقات فراغت به ویژه برای نسل جوان که مشغول کار و یا تحصیل است. آیا برای پر کردن ساعات فراغت آنها پس از پایان ساعت کار و یا پایان کلاس درس، فکری شده است؟

4. گذر از جامعه سنتی به مدرن و تأثیر مدرنیسم در هنجارهای اجتماعی به ویژه تکنولوژی ارتباطات؛

5. بحران هویت در میان جوانان(2)، که متأسفانه در شرایط فعلی به تدریج ممکن است به این بحران نزدیک شویم؛

6. تضعیف باورهای اعتقادی به دلیل ضعف نهادهای دینی، فرهنگی و آموزشی کشور و تعارض نهادهای مسئول فرهنگی. گاهی شاهد آن هستیم که نهاد دینی طرحی دارد و نهاد فرهنگی درست نقطه مقابل آن است که متأسفانه نتوانسته ایم بین این نهادها هماهنگی لازم را به وجود آوریم.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله افزایش سن ازدواج و ناهنجاری های اجتماعی

قیمت:25000ریال

موضوع :

مقاله افزایش سن ازدواج و ناهنجاری های اجتماعی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

 

بالا رفتن سن ازدواج یکی از معضلات نسل جوان امروز به شمار می‌رود و ریشه بسیاری از جرائم را می‌توان در افزایش سن ازدواج جوانان جست‌وجو کرد.شوک:گفته محققان و کارشناسان امور اجتماعی، انتخاب همسر یکی از انتخاب‌‌های مهم بشری است که باید دقیقاً در زمان مناسب اتفاق بیفتد؛ در غیر این صورت در بسیاری از موارد زندگی فردی و اجتماعی را دچار بحران خواهد ساخت.شرایط زندگی از لحاظ اقتصادی، پیچیده شدن زندگی شهری (مدرنیته و صنعتی)، بالا رفتن سطح توقعات جوانان، آزادی‌‌های بی‌حد و حصر، وسواس زیاد در انتخاب همسر و... شرایطی را فراهم کرده است که جوانان افکار و اندیشه‌‌های متفاوتی درباره ازدواج داشته باشند. این امر دشواری انتخاب همسر را به همراه دارد ود منجر به کاهش تشکیل نهاد مقدس خانواده شده است.بالا رفتن سن ازدواج دلایل متعددی دارد. در گذشته‌‌های نهچندان دور دختران و پسران بعد از سن بلوغ به خانه بخت می‌رفتند ولی امروزه سن ازدواج دختران و پسران افزایش یافته است بطوری که طبق آمار‌های رسمی سن متوسط ازدواج برای پسران 25 تا 35 و برای دختران 24 تا 30 سالگی است.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله آسيب هاي اجتماعي و عوامل موثر بر آن

قیمت:100000ریال

موضوع :

مقاله آسيب هاي اجتماعي و عوامل موثر بر آن

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

چکیده :

رشد شهرنشيني بعنوان يک پديده نوين در عصر حاضر بيشتر از هر زمان ديگري در گذشته و به ويژه در جوامع رو به توسعه ادامه دارد. جوامع جهان سومي فعلي شاهد گسترش شهرنشيني وسيعي هستند که حتي جوامع صنعتي قبلا کمتر با آن مواجه شده اند. اين حرکت براي کشورهاي رو به توسعه تحولات عمده اي را در زمينه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و نظاير آن بدنبال داشته و جريان شهرنشيني موجبات تغيير ساختارهاي اجتماعي، روابط اجتماعي، دگرگوني نظام ارزشي و امثال آنها را فراهم آوردهاست.رواج شهرنشيني و مهاجرت، توريسم، ارتباطات فرهنگي و تغيير در عقايد و سنن با کاهش تاثير و نفوذ خانواده ها همراه بوده ودر مجموع تغييرات وسيعي در رفتارهاي اجتماعي جوانان بوجود آورده است. در زندگي سنتي گذشته، گذر از دوران کودکي تا مرحله ازدواج ساده و مشخص بود ولي امروزه تغيير در سن ازدواج بعلت افزايش نيازها و مشکلات اشتغال و دوره هاي طولاني تحصيل، فاصله ميان انتظارات و امکانات باعث مي شود که ازدواج در سنين بالاتري انجام بگيردجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله ناهنجاریهای اجتماعی

قیمت:440000ریال

 

موضوع :

مقاله ناهنجاریهای اجتماعی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

مقدمه :

مطالعه انحرافات و كجروي هاي اجتماعي و به اصطلاح، آسيب شناسي اجتماعي (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ريشه بي نظمي هاي اجتماعي. در واقع، آسيب شناسي اجتماعي مطالعه و ريشه يابي بي نظمي ها، ناهنجاري ها و آسيب هايي نظير بيكاري، اعتياد، فقر، خودكشي، طلاق و...، همراه با علل و شيوه هاي پيش گيري و درمان آن ها و نيز مطالعه شرايط بيمارگونه و نابساماني اجتماعي است.1 به عبارت ديگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بي نظمي ها و نابساماني هاي اجتماعي، آسيب شناسي اجتماعي است; زيرا اگر در جامعه اي هنجارها مراعات نشود، كجروي پديد مي آيد و رفتارها آسيب مي بيند. يعني، آسيب زماني پديد مي آيد كه از هنجارهاي مقبول اجتماعي تخلفي صورت پذيرد. عدم پاي بندي به هنجارهاي اجتماعي موجب پيدايش آسيب اجتماعي است.از سوي ديگر، اگر رفتاري با انتظارات مشترك اعضاي جامعه و يا يك گروه يا سازمان اجتماعي سازگار نباشد و بيشتر افراد آن را ناپسند و يا نادرست قلمداد كنند، كجروي اجتماعي تلقّي مي شود. سازمان يا هر جامعه اي از اعضاي خود انتظار دارد كه از ارزش ها و هنجارهاي خود تبعيت كنند. اما طبيعي است كه همواره افرادي در جامعه يافت مي شوند كه از پاره اي از اين هنجارها و ارزش ها تبعيت نمي كنند. افرادي كه همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهاي جامعه و يا سازماني باشند، «همنوا» و يا «سازگار» و اشخاصي كه برخلاف هنجارهاي اجتماعي رفتار كنند و بدان ها پاي بند نباشند، افرادي «ناهمنوا» و «ناسازگار» مي باشند. در واقع، كساني كه رفتار انحرافي و نابهنجاري آنان دائمي باشد و زودگذر و گذرا نباشد، كجرو يا منحرف ناميده مي شوند. اين گونه رفتارها را انحراف اجتماعي يا (Social Devianced) و يا كجروي اجتماعي گويند.حال سؤال اين است كه چگونه تشخيص دهيم رفتاري از حالت عادي و ـ به اصطلاح ـ نرمال خارج شده و به حالتي غيرنرمال و نابهنجار تبديل شده است؟ ملاك ها و معيارهايي وجود دارد. با اين معيارها و ملاك ها مي توان تشخيص داد كه رفتاري در يك سازمان، نهاد و يا جامعه اي عادي و مقبول و نرمال است، يا غير عادي، غيرنرمال و نابهنجار.

 

فهرست مطالب :

مقدمه:

1. ملاك آماري:

2. ملاك اجتماعي:

3. ملاك فردي:

4. ملاك ديني:

الف. عوامل شخصيتي

3. عوامل اجتماعي.

ب. عوامل فردي

ج. عوامل اجتماعي

1. عدم پاي بندي خانواده ها به آموزه هاي ديني

2. آشفتگي كانون خانواده

3. طرد اجتماعي

4. نوع شغل

5. بي كاري و عدم اشتغال

6. فقر و مشكلات معيشتي

7. دوستان ناباب

8. محيط

9. فقر فرهنگي و تربيت نادرست

10. رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي

نتيجه گيري

علل موثر در بروز ناهنجاری های اخلاقی

مهمترین عوامل ناهنجاری های اجتماعی

1- مدل و طرح نا مناسب توسعه:

2- شتاب در توسعه:

3- نداشتن تصور صحیح از پدیده های نو:

علت ناهنجاری ها در نهج البلاغه

هنجار

انواع هنجار و اهمیت هنجارهای مفید

1ـ عدم وجود هنجار

2ـ عدم اطلاع از هنجار

3ـ عدم کنترل

4ـ تغییر ناگهانی

نتیجه

‏عواملي موثر در ايجاد پديده کودکان خياباني:‏

روابط نامتعارف دختر و پسر:

تعريف آسيب شناسي ؛

علل بحران انحرافات و آسيب هاي اجتماعي ؛

عدم تطابق سازمان اجتماعي و فرد با دگرگوني ها و بروز بحران هويت:

آسیب های اجتماعی چیست؟

آسيب شناسي اجتماعي

موضوعات مورد بحث در آسيب شناسي اجتماعي

اهميت آسيب شناسي اجتماعي

شيوه عمل آسيب شناسي اجتماعي

گونه شناسی آسیب های اجتماعی

تعریف و هدف های آسیب شناسی

هدف ها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی را چنین می توان بر شمرد:

افزایش سن ازدواج و ناهنجاری های اجتماعی

بزهکاری نوجوانان و جامعه

تعريف بزه، بزهكار و بزهكاري

از نظر اجتماعي بزهكاري را به سه دسته تقسيم كرده اند:

عامل هاي خانوادگي موثر در بزهكاري

ويژگي هاي نوجوانان بزهكار:

پيشنهادها

ج. وظايف خانواده

ب. راهكارهاي شناسايي مشكلات نوجوان و جوانان

الف. اقدامات پيشگيرانه

د. وظايف ساير نهادها

منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


الغعیببب

قیمت:1000ریال

موضوع پایان نامه :

 

 جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

برچسب ها : ,

تحلیل مرتبط بودن یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی نیروهای آموزشی در روند تدریس

قیمت:49000ریال

موضوع مقاله :

تحلیل مرتبط بودن یا غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی نیروهای آموزشی در روند تدریس

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

جهت استفاده دانشجویان رشته های مدیریت و علوم تربیتی

 

مقدمه:
در چند دهه ي اخير پيشرفت ها و موفقيت هاي علمي قابل توجهي در پرتو سرمايه گذاري در تعليم و تربيت و توجه فزاينده به اهميت و جايگاه آن صورت گرفته است . و از اين طريق بسياري از كشورها از مرحله ي توسعه نيافتگي عبور كرده و استانداردهاي زندگي را به طور مداوم افزايش داده اند . از اين رو توقع از آموزش و پرورش به عنوان يك دستگاه بسترساز فرهنگ و دانش آفرين بيش از پيش توسعه يافته است .آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد تربيتي يكي از اركان مهم توسعه و پيشرفت جوامع بشري است و در آموزش و پرورش تغيير و تحول علمي و نو آوري مطلوب تحقق نمي يابد مگر اين كه تغييرات مناسب در تفكر و شيوه هاي كاري نیروهای آموزشی به عنوان كاركنان و كارشناسان يادگيري اثربخش، به وجود آيد. (مهديان، 1385).
نظامهاي آموزشي در گذر از مسائل كمي و همگاني كردن آموزش ناگزير از توجه به مسائل كيفي پديده‌هاي آموزشي هستند و ارتقاي كيفيت آموزشي را ضمن توجه به منابع و تجهيزات از طريق اصلي‌ترين عامل در يك نظام آموزشي يعني « نیروهای آموزشی »، مورد توجه و هدف‌گيري قرار داده‌اند (شارما ، 2001).
مطالعات و پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه « نیروهای آموزشی » در انجام اصلاحات آموزشي نقش دو سويه‌اي دارد. از يك سو موضوع اصلاحات آموزشي و از سوي ديگر عامل اصلاحات آموزشي محسوب مي‌شود. لذا عمده‌ترين اهداف رايج در آموزش نیروهای آموزشی عبارت‌اند از: حرفه‌اي‌سازي (تمركز بر نیروهای آموزشی بدون رشته تحصیلی مرتبط يا با رشته تحصیلی مرتبط)، ظرفيت‌سازي در نیروهای آموزشی (آماده‌سازي نیروهای آموزشی براي پذيرش مسؤوليت‌هاي جديد يا مواجهه با تغييرات برنامه‌هاي درسي)، به‌روز كردن نیروهای آموزشی و به‌روز نگه داشتن دانش و توانايي تدريس متناسب با رشته تحصیلی مرتبط و روش‌هاي جديد تدريس (هابرمن ، 2004؛ تانگ و ‌هان ، 2005).
بنابراين اگر نیروهای آموزشی از اصول تعليم وتربيت شناخت دقيق وعلمي داشته باشد ، قوي تر ودقيق تر مي تواند درايجاد وضعيت مطلوب يادگيري فعاليت كند . با توجه به اين مطالب مي توان اذعان داشت كه اساسي ترين عامل براي ايجاد موقعيت مطلوب در تحقق اهداف آموزشي ، نیروهای آموزشی است . اطلاعات نیروهای آموزشی ودر واقع رشته تحصیلی مرتبط در ايجاد شرايط يادگيري وتغيير وتحول شاگرد تاثير مي گذارد.(شعباني، 1385). و مي توان گفت كه اطلاعات وشخصيت نیروهای آموزشی تحت تاثير عواملي همچون مدرك، رشته تحصيلي وتجربه قرار مي گيرد به همين دليل بررسي ويژگي هاي نیروهای آموزشی مي تواند اطلاعات بسيار گران بهايي ارائه دهد.


فهرست مطالب:
مقدمه
اهمیت و ضرورت موضوع
تحصيلات در زمينه ي تعليم و تربيت
چگونگي گزينش نیروهای آموزشی
نتیجه گیری
پيشنهاداتجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


مقاله مداخله کشورهای خارجی در سوریه از دیدگاه حقوق بین الملل

قیمت:450000ریال

موضوع مقاله :

مقاله مداخله کشورهای خارجی در سوریه از دیدگاه حقوق بین الملل

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقاله كارشناسی ارشد

 

فهرست مطالب :

مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل

مفهوم مداخله

مداخلات مجاز و غیر مجاز در قلمرو داخلی کشورها

رابطه حاکمیت و مداخله در رویه سازمان ملل

توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها

مروری بر بحران سوریه

تاریخچه بحران سوریه از ابتدا تاکنون

تحلیل ریشه های بحران سوریه

بحران سوریه و مداخلات کشورهای خارجی

انگیزه و اهداف کشورهای مداخله کننده در بحران سوریه

سیاست خارجی ایران و رویکرد آن در قبال منطقه به خصوص سوریه

سناریو‌های محتمل در بحران سوریه و رویکرد ایران در قبال آن

نتیجه گیری

منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


پرسشنامه بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان

قیمت:80000ریال

موضوع :

پرسشنامه بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

 

این پرسشنامه شامل 23 سوال است که در پاسخ های مربوط سه گزینه زیاد ، متوسط و کم برای هر پرسش به عنوان پاسخ آورده شده است . برای کمی سازی پاسخ های داده شده برای گزینه زیاد نمره 3 ، برای گزینه متوسط نمره 2 و برای گزینه کم نمره 1 در نظر گرفته شده است و همچنین لازم به ذکر است که برای هر فرد متوسط نمره پاسخ های داده شده به تمامی سوالات به عنوان نمره انگیزه آن فرد لحاظ شده است . این پرسشنامه در راستای انجام پروژه کارشناسی با عنوان " بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان " تهیه شده است. در مرحله نخست این پژوهش، نظرات و پیشنهادهای شما صاحبنظر عزیز درباره بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان ، که بر اساس مطالعات علمی توسط محقق و با راهنمایی و مشاوره اساتید اینجاب پیشنهاد شده است، مورد پرسش قرار می گیرد. از نتایج این پرسشنامه صرفاً به منظور افزایش اعتبار چارچوب پیشنهادی استفاده خواهد شد. تمام پاسخ ها به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

قیمت:35000ریال

موضوع :

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

فرمت فایل: word (قابل ویرایش )

 

فهرست مطالب :


١-١- اهداف پروژه

١-٢- سيستم هاي PLC داخلي منازل

١-٢-١- CEBus ( (Consumer Electronics Bus

١-٢-٢- 10-X

١-٣- بررسی رفتار سیستمهای مبتنی بر PLC در حضور تداخل، نویز و اعوجاج؛

۱-٤-بررسي امپدانس و تضعيف در كانال خط قدرت

١-٥-ملاحظات شبكه كوپلاژ

٢-١- استفاده از پروتكل 10-X:

2-2- بروز نويز و مکش سيگنال در سيستم هاي مبتني بر XIO:‌

2-2-1- مکنده هاي سيگنال :

2-2- بروز نويز و مکش سيگنال در سيستم هاي مبتني بر XIO:‌

3-2- طراحي مدارات فرستنده

3-2-1- منبع تغذيه

3-2-2- كوپلاژ و فيلترينگ و همزمان سازي؛‌

3-2 -3- توليد و ارسال سيگنال پيوستة‌ X10

3-3- الگوريتم برنامه

3-4- طراحي مدارات گيرنده :

3-4-2- نرم افزار:جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


دانلود نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی با جواب

قیمت:50000ریال

موضوع :

دانلود نمونه سوالات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی با جواب

فرمت فایل: PDF (قابل پرینت و کپی )

کد درس : 1122029-1115201_467

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی نيمسال اول ۹1-92با جواب

 

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی نیمسال تابستان ۹۰

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی نیمسال دوم ۹۰-۸۹

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی نيمسال تابستان ۸۹

نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی نيمسال اول ۸۹-۸۸جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قیمت:20000ریال

موضوع :

دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

فرمت :stp

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود


forosh46@gmail.comجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قیمت:20000ریال

موضوع :

دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

فرمت :stp

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود


forosh46@gmail.comجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


زباله دان طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قیمت:20000ریال

موضوع :

زباله دان طراحی شده در سالیدورک و کتیا

فرمت :stp

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود


forosh46@gmail.comجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


روتور توربین طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قیمت:20000ریال

موضوع :

روتور توربین طراحی شده در سالیدورک و کتیا

فرمت :stp

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود


forosh46@gmail.comجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


سشوار طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قیمت:20000ریال

موضوع :

سشوار طراحی شده در سالیدورک و کتیا

فرمت :stp

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود


forosh46@gmail.comجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


ریل آتش نشانی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قیمت:20000ریال

موضوع :

ریل آتش نشانی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

فرمت :stp

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود


forosh46@gmail.comجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


پرس دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

قیمت:20000ریال

موضوع :

پرس دستی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

فرمت :stp

قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO

همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی

آماده جهت رندرگیری

برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود


forosh46@gmail.comجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


ليست صفحات

تعداد صفحات : 25


ورود کاربران


عضويت سريع

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد


آمار کلی سایت

  آمار مطالب آمار مطالب
  کل مطالب کل مطالب : 4308
  کل نظرات کل نظرات : 112
  آمار کاربران آمار کاربران
  افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
  تعداد اعضا تعداد اعضا : 45

  آمار بازدید آمار بازدید
  بازدید امروز بازدید امروز : 319
  باردید دیروز باردید دیروز : 634
  ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
  ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 0
  بازدید هفته بازدید هفته : 319
  بازدید ماه بازدید ماه : 10,916
  بازدید سال بازدید سال : 10,916
  بازدید کلی بازدید کلی : 304,713

  اطلاعات شما اطلاعات شما
  آِ ی پیآِ ی پی : 34.234.76.59
  مرورگر مرورگر :
  سیستم عامل سیستم عامل :
خبرنامه

  براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود